Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP JAMAR GROOTHANDEL

VERKOOP VIA VERTEGENWOORDIGER;

 

ARTIKEL 1.

Alle goederen dienen contant afgerekend te worden bij aflevering.

 

ARTIKEL 2.

Mits akkoord van het hoofdkantoor, kan onder bepaalde voorwaarden een betalingstermijn van 8 dagen overeen gekomen worden.

2.1           Betaling van facturen dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum ovv factuurnummer en factuurdatum.

2.2           Alle kosten die Jamar groothandel naar haar oordeel moet maken om de vordering te innen (incasso en/of buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de debiteur.

 

Artikel 3.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Jamar Groothandel tot volledige betaling

heeft plaats gevonden. Inclusief de in artikel 2.2 genoemde kosten. Jamar doet zogezegd eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 4.

Informatieverzoeken of klachten over het geleverde e/of facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum te worden voorgelegd aan Jamar Groothandel (hoofdkantoor).

 

Artikel 5.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd op grond van een schriftelijke aanvraag daartoe en na verkregen toestemming van Jamar groothandel vooropgesteld dat de goederen onbeschadigd en ongebruikt zijn. Tevens dienen de goederen binnen 10 dagen wederom in bezit van Jamar groothandel te zijn. Kosten zijn voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 6.

Producten mogen voor wederverkoop aangeboden worden als er toestemming is afgegeven door Jamar groothandel. Opnieuw voorzien van etiketten of eigen labels is niet toegestaan.

 

Artikel 7.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. En door een handtekening te plaatsen op de voorzijde verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

 

VERKOOP VIA INTERNET / WEBSHOP WWW.REINIGINGSMIDDEL.COM;

 

ARTIKEL 1.

Jamar groothandel zal enkel producten versturen die volledig zijn betaald.

 

ARTIKEL 2.

Verzendkosten zijn onder de 100 euro voor de klant, daarboven draagt Jamar Groothandel de kosten.

 

Artikel 3.

Retourneren van via de webshop aangekochte goederen dienen binnen 10 werkdagen weer in het bezit te zijn

van Jamar Groothandel. Het retouradres is:        Jamar Groothandel

Postbus 222

5600 MK Eindhoven

Tav Retour www.reinigingsmiddel.com

Artikel 4.

Producten mogen voor wederverkoop aangeboden worden als er toestemming is afgegeven door Jamar Groothandel. Producten opnieuw voorzien van etiketten of eigen labels is niet toegestaan.

 

Artikel 5.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 6.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. En door betaling van de weborder verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Vestigingsadres

Jamar Groothandel
Oudedijk 36
5409 AC Odiliapeel

KvK 6833 5954
BTWnr 8573.98.490.B01

jamar-groothandel@live.com

0031 (0) 413 287 952

 

 Cleanbits